DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

Toiduainetööstus

  • Leivatoodete tarbimisuuring (2021) 

  • Taimsed joogid ning kaubamärgi tajumine ja hindamine Eestis (Fookusgrupi-uuring) (2021)

  • Kategoorias olevate kaubamärkide ja toodete hindamine (2019) (Süvaintervjuud sihtrühmas)

  • Leiva-uuring Baltikumis (2018) (Süvaintervjuud tarbijatega)

  • Tarbijauuring õllebrändidest ja kategooriatest Eestis (2016) (Fookusgrupi-uuringud sihtrühmas)

  • Toote maitse testimine Eestis (2016) (F2F maitsetestid sihtrühmas)

  • Äriklientide lojaalsus- ja rahulolu-uuring (2013) (Telefoniküsitlus äriklientide hulgas)

  • Äriklientide lojaalsus- ja rahulolu-uuring (2012) (Telefoniküsitlus äriklientide hulgas)

  • Uute toodete kontseptsioonide, pakendite ja nende reklaamide eeltestimine (2012) (Fookusgrupi-uuring sihtrühmas)