DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

Telekommunikatsioon

  • Teleteenuse kasutajakogemuse uuring (2021) 

  • Hinna/kvaliteedi suhte mõistmine telekommunikatsioonisektoris (2019) (Fookusgrupi-uuring Eestis, sihtrühma hulgas)

  • Potentsiaalsete töötajate töömotivatsiooni-uuring (2019) (Fookusgrupi-uuring sihtrühma hulgas)

  • Reklaamklippide testimine sihtrühmas (2018) (Fookusgrupi-uuring sihtrühmas)

  • Telekommunikatsiooni uue kontseptsiooni testimine (2018) (Fookusgrupi-uuring sihtrühmas)

  • Telekommunikatsiooni turg Eestis ja kontseptsiooni vastuvõtt erinevates sihtgruppides (2017) (Fookusgrupi-uuring sihtrühmas)