DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

Rahandus ja pangandus

  • Euro rahatähtede uuring (2022) 

  • Bränditeadlikkuse uuring Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Bulgaarias (2020-2021) (Internetiküsitlus sihtriikide elanikkonna seas)

  • E-makselahenduste kasutamine Eestis (2020) (Süvaintervjuud sihtgrupis)

  • Bränditeadlikkuse uuring Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes (2019-2020) (Internetiküsitlus sihtriikide elanikkonna seas)

  • Turu-uuring ja inimeste finantskäitumise uuring Bulgaarias, Ungaris ja Tšehhis  (2019-2020) (Internetiküsitlus sihtriikide elanikkonna seas)

  • Bränditeadlikkuse uuring Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Hispaanias (2018) (Internetiküsitlus sihtriikide elanikkonna seas)

  • Bränditeadlikkuse uuring Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis (2017) (Internetiküsitlus sihtriikide elanikkonna seas)

  • Autolaen ja renoveerimislaen Eestis (2017) (Internetiküsitlus Eesti elanikkonna seas)

  • Finantsteenuse kontseptsiooni testimine Eesti turul (2015) (Fookusgrupi-uuring sihtrühma hulgas)