DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

Kindlustus

  • Brändi positsioon Eesti turul ning selle tugevused ja nõrkused võrreldes konkurentidega. (2015) (Telefoniküsitlus sihtrühmas)