DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

HoReCa ja teenindus

  • Uue {ETTEVÕTTE} kaupluse kontseptsiooni hindamine ja tajumine Tallinnas (2019) (Süvaintervjuud sihtrühmas)

  • Ilusalongi klientide rahulolu-uuring (2013) (Internetiküsitlus kliendibaasi hulgas)