DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

Energeetika

  • Elektrienergia varustuskindluse uuring (2021) 

  • Ettevõtte X lansseerimiskampaania eel- ja järeltestid (2017) (Internetiküsitlus elanikkonna seas)

  • Ettevõtte X kuvand meedias (2012) (Meedia kontentanalüüs)

  • X brändi maine ja kuvandiuuring äri- ja eraklientide seas (2012) (Telefoniküsitlus äri- ja eraklientide hulgas)