DATAGRAM
ÄRIARENDUSUURINGUD. TURU-UURINGUD. AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD.

AVALIK SEKTOR JA ÜHISKOND

 • Euroopa Liidu kuvandikampaania - ja sõnumite vastuvõtt sihtgrupis (2022) 

 • Kesk-Eesti turismiettevõtjate uuring (2022)

 • Kesk-Eesti turimiuuring (2022)

 • Vabaõhumuuseumi külastusteekonna analüüs (Eesti Vabaõhumuuseumi SA) (2021)

 • Vabaõhumuuseumi külastajate rahulolu-uuring (Eesti Vabaõhumuuseumi SA) (2021)

 • Definitsioonide "risk" ja "oht" erinevuste kultuuriline analüüs (2021)

 • Toidukaupade hinnauuring jaekaubanduskettides ja nende e-poodides Eestis, Lätis ja Leedus (2020) 

 • Eesti elanikkonna hinnangute uuring (2020) (Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet)

 • Koostööpartnerite rahulolu uuring (2020) (Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet)

 • Eesti elanikkonna ohutunnetuse uuring (2020) (Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet)

 • Ühistranspordikorraldajate rahulolu koostööpartneritega (2020) 

 • Ühistranspordikeskuste rahulolu koostööpartneriga (2020) (Süvaintervjuud ühistranspordikeskuste töötajatega)

 • Kommunikatsioonikampaania testimine ettevõtjate sihtgrupis (2017) (Süvaintervjuud Eesti ettevõtjatega)

 • Eesti elanikkonna teadlikkus ja käitumine elektriturul (2017, Konkurentsiamet) (Internetiküsitlus Eesti elanikkonna seas) https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/news-related-files/uuringu_aruanne.pdf

 • Kagu-Eesti tanklakülastajate tarbimiskäitumise ja valikuvõimaluste väljaselgitamine (2017, Konkurentsiamet) (F2F küsitluste juhtimine tanklates)

 • Noorteorganisatsioonide kuvand ja maine (2017, Eesti Noorteühenduste Liit) (Internetiküsitlused sihtrühmas)

 • Tallinna elanike rahulolu teenustega 2016 (2016) (Kombineeritud meetod Tallinna elanike hulgas) 

 • Elanikkonna teadlikkus, suhtumine ja hoiakud vaimse tervise teemal (2016, Sotsiaalministeerium) (Aruande kirjutamine) 

 • Karusloomafarmide rajamise potentsiaal Ida-Virumaal (2016) (Aruande kirjutamine) 
 • Eurooplased aastal 2016 (2016) (Fookusgrupi-uuring eestlaste hulgas)

 • Eesti elanike hoiakud ja olukord eluasemeturul (2016) (Telefoniintervjuud Eesti elanike hulgas) 

 • Elanikkonna hoiakud ja suhtumine Euroopa Liidu küsimustes (2016) (Telefoniintervjuud Eesti elanike hulgas)